Mosaic

 

Mosaic™ G5 klassifiserer Norges befolkning i 44 livsstilstyper i 13 hovedgrupper. Mosaic gir deg et nyansert og dekkende bilde av de norske forbrukernes valg, preferanser og vaner. Klassifiseringen gir et tydelig bilde av forbrukermarkedet, dine kunder, deres sosio-demografiske forskjeller, livsstiler, kjøpsadferd og verdier.

 

Mosaic™ er verdens ledende forbrukerklassifisering og anvendes av ledende selskaper rundt omkring i verden for å få økt innsikt om forbrukernes livsstil og adferd, i både eksisterende kundebase så vel som markedet som helhet. Den femte generasjonen Mosaic™ (G5) er tilpasset etter de seneste årenes utvikling i det norske samfunnet og gir deg som markedsfører mulighet til å få en dypere forståelse av forbrukerne du vil kommunisere med. God innsikt gir bedre beslutningsstøtte. Verktøyet hjelper deg finne riktig målgrupper, og gir deg innsikt i ulike målgruppers holdninger, adferd og mediekonsum. Gjennom å bedre identifisere og forstå målgruppene dine, kan du mer effektivt skaffe nye kunder, samt utvikle og utvide potensialet hos eksisterende kunder.


Mosaic-livsstilene
 gir deg et nyansert og dekkende bilde av dine kunders valg, preferanser og vaner. Bor man på landet eller i byen, i eie- eller leieforhold, er man singel eller samboer, finnes det barn i husholdet, er økologiske varer viktige eller er det prisen som styrer, hva har man av utdanning, hva er den økonomiske situasjonen, tar man lett til seg nye produkter eller er man mer tradisjonsbundet, i hvilken medier er man mest mottakelig for reklame, hva slags interesser han man osv. Innsikten om hva din kunde gjør når den ikke handler hos deg gir deg en kundeforståelse som bidrar til at du kan være mer relevant i din kommunikasjon og i dine tilbud, og dermed overstige kundens forventninger.

 

Dine kunder har i dag flere måter å handle på og flere valgmuligheter enn noen gang før, og deres vaner og lojalitet er derfor viktig. Hver interaksjon du har med dine kunder er en mulighet til å styrke relasjonen og spille på preferanser. Jo bedre du forstår dine kunder, desto sterkere kan din markedsføring bli.

 

Mosaic-segmentene finnes for kunde- og målgruppeanalyser for optimalisert markedskommunikasjon og som analyse av geografiske områder for lokaliseringsbeslutninger. Alle nordmenn er klassifisert med Mosaic.  Hvilke forbrukergrupper handler hos deg?

 

Kontakt oss for dypere innsikt i hver livsstil.

Vi finnes i Oslo og Stockholm.