Mosaic

 

Mosaic™ Sverige G5 klassificerar Sveriges hushåll i 44 distinkta livsstilstyper och 14 övergripande grupper. Mosaic livsstilarna ger dig en nyanserad och heltäckande bild av Sveriges konsumenters val, preferenser och vanor. Klassificeringen är på hushållsnivå och målar upp en tydlig bild av dina kunder, deras sociodemografi, livsstil, köpbeteende och värderingar.

 

Mosaic™ är världens ledande konsumentklassificering och används av ledande bolag runt om i världen för att få ökad insikt om konsumenters livsstil och beteende, i den befintliga kundbasen och på marknaden i stort. Den femte generationens Mosaic™ Sverige (G5) är anpassad efter de senaste årens utveckling i det svenska samhället och ger dig som marknadsförare möjlighet att få en djupare förståelse för de konsumenter du vill kommunicera med. Verktyget hjälper dig hitta rätt målgrupper och ger dig insikt i olika målgruppers attityder, beteenden och mediekonsumtion. Genom att bättre identifiera, förstå och nå dina målgrupper kan du mer effektivt skaffa nya kunder, utveckla och utvinna potentialen hos befintliga kunder, lojalisera kundstocken och förbättra dina affärsresultat.


Mosaic livsstilar
ger dig en nyanserad och heltäckande bild av dina kunders val, preferenser och vanor. Bor man på landet eller i stan, i hyres- eller bostadsrätt, är man singel eller sambo, finns det barn i hushållet, är ekologiska varor viktiga eller är det priset som styr, vad har man för utbildning, vad är ens ekonomiska situation, tar man lätt till sig nya grejer eller är man mer traditionsbunden, i vilken media är man mest mottaglig till reklam, vad sysslar man med på fritiden osv. Insikterna om vad din kund gör då hen inte handlar hos dig ger dig en kundförståelse som bidrar till att du kan vara mer relevant i din kommunikation och i dina erbjudanden. Du kan trycka på saker som är viktiga för just din kund/prospekt och överträffa hens förväntningar.

 

Nu när människor har fler valmöjligheter och fler sätt att handla, är deras vanor och deras lojalitet viktigare än någonsin. Varje interaktion du har med dina kunder är ett tillfälle att stärka relationen och spela på preferenser. Ju bättre du förstår dina kunder desto starkare kan din marknadsföring bli.

 

Livsstilarna finns tillgängliga på hushållsnivå för kund- och målgruppsanalys (vid marknadskommunikationsbeslut) och på geografisk nivå för analys av geografiska lägen och upptagningsområden (vid lokaliseringsbeslut). Varje svensk vuxen faller i en av dessa 44 livsstilstyper. Vilka livsstilar är det som handlar hos dig?

Ladda ner broschyren ovan för djupare insikt i varje livsstil.

Nyhetsbrev – Följ oss

* Obligatorisk
Vi finns i Stockholm och Oslo.