Mosaic

Mosaic™ är världens ledande konsumentklassificering som ger ökad insikt om konsumenters livsstil, beteende och mediekonsumtion, både i den befintliga kundbasen och på marknaden i stort.

Klassificeringen målar upp en tydlig bild av kunder (sociodemografi, livsstil, köpbeteende och värderingar) på hushållsnivå. Analys- och segmenteringsplattformen är landsspecifik och finns tillgänglig på nordisk och global nivå, vilket gör det möjligt att koordinera marknadsarbetet över landgränserna.

 

Mosaic gör det enkelt och funktionellt att skapa differentierad och relevant kommunikation till dina nuvarande och framtida kunder. Segmenterade meddelanden kan riktas över olika kanaler – både digitalt och analogt.

 

Mosaic™ Sverige

Mosaic™ Sverige är anpassad efter de senaste årens utveckling i det svenska samhället och ger dig som marknadsförare möjlighet att få en djupare förståelse för din målgrupp och de konsumenter du vill kommunicera med. Sveriges hushåll klassificeras i 44 distinkta livsstilstyper och 14 övergripande grupper.

 

Insikter som banar vägen för innovativa strategier och starka kundrelationer.


Mosaic livsstilar
ger dig en nyanserad och heltäckande bild av dina kunders val, preferenser och vanor, vilket ger dig en unik grund för att utveckla produkter, kommunikation och erbjudanden. Bor man på landet eller i stan, i hyres- eller bostadsrätt, är man singel eller sambo, finns det barn i hushållet, är ekologiska varor viktiga eller är det priset som styr, vad har man för utbildning, vad är ens ekonomiska situation, tar man lätt till sig nya grejer eller är man mer traditionsbunden, i vilken media är man mest mottaglig till reklam, vad sysslar man med på fritiden osv. Insikterna om vad din kund gör då hen inte handlar hos dig ger dig en kundförståelse som bidrar till att du kan vara mer relevant i din kommunikation och i dina erbjudanden. Du kan trycka på saker som är viktiga för just din kund/prospekt och överträffa hens förväntningar.

 

Nu när människor har fler valmöjligheter och fler sätt att handla, är deras vanor och deras lojalitet viktigare än någonsin. Varje interaktion du har med dina kunder är ett tillfälle att stärka relationen och spela på preferenser. Ju bättre du förstår dina kunder desto starkare kan din marknadsföring bli. Med hjälp av Mosaic skapar du långsiktiga relationer med de konsumenter som har störst värde för ditt företag.

 

Livsstilarna finns tillgängliga på hushållsnivå för kund- och målgruppsanalys (vid marknadskommunikationsbeslut) och på geografisk nivå för analys av geografiska lägen och upptagningsområden (vid lokaliseringsbeslut). Varje svensk vuxen faller in i en av dessa 44 livsstilstyper. Vilka livsstilar är det som handlar hos dig?

 

Digital Mosaic™ – Målgruppsstyrt köp av programmatiska annonser

 

Visste du att du kan placera alla dina digitala annonser på ett eller flera Mosaic™-segment? Använd Mosaic™ för att nå din målgrupp i alla media, format och enheter. Digital Mosaic™ anses av både mediebyråer och annonsörer vara en revolutionerande produkt där InsightOne och vår samarbetspartner Nordic Data Resources (NDR) är ledande i Norden när det gäller att nå målgrupperna digitalt.

 

Vill du veta mer om hur du kan utnyttja Mosaic™ i din marknadsföring? KONTAKTA OSS

 

Ladda ner broschyren ovan för djupare inblick i varje livsstil.

 

 

Vi finns i Stockholm och Oslo.