Category Archives: Blogg

Är du vår nästa kollega?

Vårt team växer och vi söker nya förmågor till kontoret i Stockholm och Oslo. Vi har för tillfället två öppna positioner i diverse kontor, mer information om dessa hittar du…

InsightOne satsar digitalt

InsightOne Nordic satsar digitalt genom Mktmedia AB, svensk morgonpress tidigare utvecklingsbolag InsightOne Nordic tar ytterligare steg i sina digitala satsningar genom delägarskap i Mktmedia AB och databerikningsplattformen Brain. InsightOne kan…

En marknadsförares bästa vän

En marknadsförares bästa vän i insiktsfrågor är förstahandsdata. Denna visar dock bara en liten del av din kunds vardag och svarar inte på en av de viktigaste frågorna ”Vad gör…

Mosaic Livsstilar

14 grupper, 44 typer Den svenska vuxna befolkningen kan delas upp i 136 Mosaicsegment – baserat på deras köpvanor, beteenden och preferenser. Dessa segment är i sin tur aggregerade till…

Konsten att säga ”Jag känner dig”

Hela 30% av den Svenska befolkningen upplever den mesta reklamen som störande (Orvesto Konsument 2016). Om man sätter detta i relation till hur många marknadsföringsrelaterade budskap som når en person…

Guldnyckeln 2017 recap

Ett stort tack till Swedma för årets Guldnyckel! Evenemanget arrangerades för 35:e gången, med inspirationsdag följd av galakväll och prisutdelning. Syftet med dagen är att berätta framgångssagor, spana på trender, visa upp innovationskraften i branschen…

Årets Uppdragsgivare är IF – grattis!

Vår egna Johan Lundin delade ut priset för Årets Uppdragsgivare på Guldnyckeln 2017 som gick av stapeln den 22 mars. Priset gick i år till IF för kampanjen ”Från kräng…

The contradictory evolution of data

The power of data has been underestimated for many, many years. Don’t get me wrong – most people have a thorough understanding of Big Data and what can be accomplished…

Prediktiv analys (2) – Affärsförståelse

AFFÄRSVÄRDE TRUMFAR FÖRKLARINGSVÄRDE Hur bra en prediktiv analys är beror nästan uteslutande på vilket affärsvärde som kan utvinnas om prediktionernas superkraft tillämpas. Det är egentligen ganska självklart när man tänker efter,…

Prediktiv analys – insikternas superkraft

Det är inte för ingenting som prediktiv analys är ett av modeorden inom marknadsföringsvärlden just nu. Användningen av analysmetoder av prediktiv art ökar och en positiv framtid spås för all…