Monthly Archives: april 2017

Konsten att säga ”Jag känner dig”

Hela 30% av den Svenska befolkningen upplever den mesta reklamen som störande (Orvesto Konsument 2016). Om man sätter detta i relation till hur många marknadsföringsrelaterade budskap som når en person…