Monthly Archives: januari 2016

Region Skåne använder Mosaic™G5

Genom att skapa djupare förståelse för vad som kännetecknar olika intressegrupper, samt vilka deras drivkrafter är, har Region Skåne med hjälp av InsightOne och Mosaic™ livsstilsklassificering skapat bättre underlag för…

Studieförbundet vuxenskolans rikskampanj

Studieförbundet Vuxenskolans rikskampanj bidrog till en ökning av antalet anmälda kursdeltagare med 15 % jämfört med tidigare år. Hur? Med ökad insikt och skarpa analyser! Studieförbundet Vuxenskolan (SV) arbetar sedan…

Smarta områdesanalyser ger SATS värdefulla insikter

Med nära en ny anläggning i månaden använder SATS områdesanalyser från InsightOne för att få ökad insikt i potentiella lägen för nya etableringar. Med hjälp av rapporter och interaktiva kartor…

Naturskyddsföreningens resa mot 200 000 medlemmar

Under 2013 har Naturskyddsföreningen med hjälp av InsightOnes analyser och smarta urval gått ifrån att enbart fokusera på ett positivt avslut i den enskilda nyrekryteringsaktiviteten, till att bygga mer nyanserade…

DR för Linas Matkasse

Linas Matkasse jobbar sedan länge bland annat med adresserad DR för att få in nya kunder. Vårt samarbete började redan 2013 och har sedan dess innefattat såväl en heltäckande kundprofilering…

Skräddarsydd marknadssegmentering för 3

InsightOne har tillsammans med 3 skapat en skräddarsydd marknadssegmentering baserad på drivkrafter och Mosaic™ data. Tack vare segmenteringen har sälj- och marknadsorganisationen, lojalitetsavdelningen (CRM), analysavdelningen och avdelningen för market research…